Engellenme ve Saldırganlık anne babaya düşenler

2009-08-05 11:24:00

  Psikanalizden esinlenen ve Dolard ve arkadaşları tarafından 1939'da ortaya atılan bu teorik yaklaşım (frustration-agression hypothesis), saldırgan davranışların temelinde bir engellenmenin bulunduğunu öne sürmektedir. Teorinin bu ilk versiyonunda, araçsal saldırganlık değil, düşmanca saldırganlık söz konusudur. Bu yaklaşımdaki araştırmacılara göre, saldırganlık, engellenmenin şiddetiyle orantılıdır. Engellenmeye tolerans eşiği, engellenme yaşantılarının birikimine bağlı olarak azalır. Öte yandan, saldırganlık dışa vurulup ifade edildiğinde, yani saldırgan bir davranış yapıldığında, katartik bir etki uyandırabilir ve yeni saldırganlık eğilimine ket vurulması, saldırganlığın bastırılması sonucunu doğurabilir. Nihayet engellenmenin nedeni olan hedef kişi ortada olmadığında, saldırganlık başka hedeflere (günah keçileri, vb.) doğru yöneltilir. Hedef değiştirme, engellenmenin şiddetinden, ket vurmanın gücünden, eski ve yeni hedefler arası benzerlikten etkilenir. Engellenme - saldırganlık hipotezi, 1960'larda yeniden formüle edilmiştir (Berkowitz, 1962). Çağrışımcılık perspektifinden yapılan bu yeni versiyon, klasik şartlanma ilkelerine dayandırılmıştır. Buna göre, engellenme-saldırganlık zinciri bazı koşullarda geçerlidir. Eğer engelleyici kişiyle, durumla veya nesnelerle ilgili bir takım dış işaretler yoksa, engellenen kişi saldırganlıktan başka davranışlar gösterebilir. Ayrıca tüm hedefler saldırgan davranışlar göstermeye uygun değildir, vb. Çağrışımcı model, daha sonraları tekrar ele alınarak geliştirilmiş ve engellenme ile saldırganlık arası nedensellik ilişkisi, başka faktörlerle (örneğin, engellenmenin niyetli olup olmaması, geçmiş yaşantılar, tarafların kişilikleri, sosyal kurallar) ilişkilendirilmiştir   Belli Başlı Nedenleri   1. Merak; Çocukları oyuncaklarını,merak ettikleri her türlü... Devamı

BENLİK SAYGISI GELİŞTİRME

2009-08-05 11:20:00

Kendimi SeviyorumAmaç: Öğrencilerin kendilerini, kim olursa olsun sevgiye layık birer varlık olarak gördüklerini ifade edebilmeleri kazanma.Malzemeler: Her öğrenci için birer adet 12×18 cm boyutlarında beyaz resim kâğıdı, her öğrencinin birer adet vesikalık fotoğrafı, zamk, boya kalemleriSüre: 40 dakika.İşlem: Öğrencilere resim kâğıtları dağıtılır ve fotoğraflarını kâğıtların üst kısmına yapıştırmaları istenir (fotoğraf temin edilmemişse öğrenciler renkli kalem kullanarak kâğıdın üstüne ad ve soyadlarını yazabilirler).Öğrencilere şu yönergeler verilir:1.      Şimdi resminizin altına sevdiğiniz, memnun olduğunuz ya da gurur duyduğunuz bir özelliğinizi sevdiğiniz renkte bir kalem kullanarak yazın. Bu özelliğiniz, görünüşünüz, kişiliğiniz, yetenekleriniz ya da becerilerinizle ilgili olabilir.2.      Şimdi kâğıtlarınızı ters çevirin ve arka yüzüne bu kez kendinizle ilgili hoşlanmadığınız bir özelliği hoşlanmadığınız renkte bir kalem kullanarak yazın.3.      Tekrar kâğıdın ön yüzüne geçin ve hoşlandığınız başka bir özelliğinizi yine sevdiğiniz renkte bir kalem kullanarak yazın.4.      Bundan sonra sırayla kâğıtlarınızın arka yüzüne kendinizle ilgili hoşlanmadığınız, ön yüzlerine ise hoşlandığınız özelliklerinizi yazmaya devam edin.Öğrenciler bu işlemi tamamladıktan sonra aşağıdaki yönerge verilir:Şimdi kâğıtlarınızın arka yüzünü çevirin ve kendinizle ilgili her eleştirinizi tek tek okuduktan sonra o eleştirinin hemen altına“……… sam bile kendini seviyorum” ya da ………. zaman bile kendimi seviyorum” biçiminde ifadeler yazın. Örneğin... Devamı

SOSYAL BECERİ İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

2008-04-12 19:49:00

SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİÖĞRETMENLERE ÖN BİLGİ Düşük özsaygı düzeyine sahip bireyler çoğu kez gerçek duygularını dile getirdiklerinde onaylanmayacakları ya da reddedilecekleri korkusunu yaşarlar. Yine bu bireyler gerçek kişiliklerini korkusuzca ortaya koymanın, başkaları tarafından dışlanma riskini de beraberinde getirdiği inancındadırlar. Sınıf etkinlikleri ile öğrenciler, duygularının diğer bireyler tarafından kabul edilebileceğini yavaş yavaş öğrenme şansını elde ederler. Hatta yaşadıkları duyguların sınıfın diğer bireyleri tarafından da yaşandığını görmek, onlara güven ve cesaret verebilir. Yine duygularını ortaya koymaktan korkan tek kişinin kendileri olmadığını da bu etkinlikler yoluyla keşfeden öğrenciler kendilerini daha iyi hissedebilirler.       Özsaygısı düşük bireylerin bir diğer özelliği de kendilerinden pek hoşnut olmamaları ve kendilerini genellikle olumsuz sıfatlarla tanımlayıp değersiz bulmalarıdır. Bu tür bireyler için başkalarından kendileri hakkında olumlu sözler duymak oldukça önemlidir. Bu tür etkinliklerle  özsaygısı düşük bireylerin olumlu geri bildirimler almalarına ortam hazırlanmış olur. Belki de bu şekilde uyumsuz öğrencileri kazanmak için bir şans elde edilebilir.           Hangi yaş grubunda olursa olsun bir sınıfı oluşturan öğrenciler birbirlerinin belli konularda neler hissettiğini, neler düşündüğünü öğrenmek ihtiyacındadırlar. Bunları öğrenmek öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıyıp birbirleriyle yakınlaşarak sınıfta bir grup ruhunun oluşmasını sağlayarak birlik, beraberlik duygularını da beraberinde getirecektir. Kuşkusuz birlik, beraberlik duyguları içindeki bir sınıfta çok daha huzurlu bir atmosfer oluşacak, şikayetler en aza inecektir.   ... Devamı

KARMAŞIK DUYGULARI ANLAMAK

2008-03-25 08:25:00

Yüksek fonksiyonlu v eya aspergerlerde önemli bir handidap, zihin kuramı teorisiyle açıklanır. Pek çok kaynakta bu teorinin ne olduğu yazılıdır.Ancak bu handikapı aşmak için ne gibi yollar izlenmeli? Bu yöntemleri uygulamak, sadece profesyonel eğitimcilere bırakılmış gibidir. Kuşkusuz ebeveyn olarak bunu bilmeli, gündelik yaşama  doğallıkla uyarlama yollarına gidebilmeliyiz. Akranlarınca kandırılmak, olmadık alaylara vb maruz kalmak, PDD_NOS ,asperger vb. için kaçınılmaz gibi görünse de, bazı kavramların içi doldurulmalı. 4 ana duyguyu genellikle kavrar ve tanımlarlar.Hatta kendilerinde de tanımladıkalrını görürüz. Bu duyguların içi dolu olarak kavranmasından sonra, sanırım diğerleri için çalışılmalı. Temple Grandin , resimlerle düşünmek kitabında buna yer verir.''Öfke, korku,sevgi,üzüntü haricinde karmaşık duyguları anlayamıyor tanımlayamıyordum.''...diyor. Bu bağlamda, şaşırmak, kandırılmak(bu duygu değil ama duyguya yol açan eylem), özlemek, aşık olmak, kıskanmak, öc almak, çekinmek, utanmak, pişman olmak hayal kırıklığı yaşamak hüzünlenmek kalbi kırılmak,küsmek (Mecaz içeren hisler ve tanımlar da var) sabrı taşmak ödü kopmak  gibi durumların, sosyal hikaye ile bol bol örneklendirilmesi, günlük yaşamda, tv izlerken , dışarda parkta , vb...yeri geldikçe dikkat çekilip gösterilmesi, bol bol kendi dugularımızdan örnek verilmesi , bu hislerin içini doldurarak ,çocuğun beyninde az-çok bir tanım belirmesine yol açacaktır. Belki ,incinmeden korunma ve kendini savunabilme konusunda özgüven geliştirecek, kaygıyı azaltacaktır. Duygular   öğretilebilir.Aslında duyguları vardır.Bunların tanımlanmasında ve karşı tarafın ne hissettiğini ve yapmaya çalıştığını umma konusunda yetersizlikleri vardır.  ... Devamı

kendini kontrol -sorun çözme üzerine oyunlar

2008-03-23 00:26:00

Bu yazımızda farklı uygulamalı oyunlar bulacaksınız. Bu oyunlar kişinin kendisini tanımasına, duygularını kontrol etmesine, davranış değiştirmesine yardımcı olacaktır. Şimdiden kolay gelsin.DAMARINA BASMAKAmaç     : katılımcılardan öfke tepkilerini anlayabilme ve bu tepkilerini daha iyi kontrol edebilmelerine yardımcı olmak.Süre       : 30-45 dakika              Malzeme: Kağıt, kalemKatılımcılardan aşağıdaki soruları yanıtlamalarını isteyiniz.Hangi sözcükler benim damarıma basılmasına yol açar?Beni kızdıran sözcükler nelerdir?Hangi tür beden dilinin kullanılması (Jest ve mimikler) beni çileden çıkarır?Kızgın olduğumu nasıl anlarım? Ne tür belirtiler ortaya çıkar?Damarına basıldığı zaman ne tür tepkiler veririm?Öfkemin patlama kısa mıdır? Ya da daha uzun sürede mi öfke patlaması yaşarım.Ne kadar sürede öfkelenirim?TARTIŞMAGönüllü birkaç katılımcıdan insanların damarına basılmasına neden olan sözcük ve davranışları sıralamalarını isteyiniz. Bu sözcük ve davranışlar grup içerisinde başka kimleri kızdırıyorsa onların da ellerini kaldırmalarını isteyiniz.Katılımcılardan neden böyle kendilerini öfkelendiren hassas noktalarının olduğunu düşünmelerini isteyin. Bunların oluşumunda onları nelerin etkilediğini düşünmelerini sağlayın.Kısa süreli parlama ile uzun süreli parlama arasındaki farklı tartışın. Bunların her ikisinin de yararlarına ve zararlarını görmeye çalışın. Tüm bunlardan sonra öfke patlama sürenizin değiştirilebilir misiniz?ÖFKEYİ ANLAMAKAmaç     : Öfkeyle başa çıkmanın sağlıklı ve sağlıksız yollarının ayırdığa varmak.Süre        : 20-30 dak.Malzeme :... Devamı